Αισθητικές Όψεις & διαστήματα δοντιών

Αισθητικές Όψεις & διαστήματα δοντιών

Από: Δρ. Αλέξανδρος Παπασωτηρίου 8 Ιου 2014
...

Λευκά σφραγίσματα – υγεία και αισθητική

Από: Δρ. Αλέξανδρος Παπασωτηρίου 7 Ιου 2014
...

Αισθητική Ορθοδοντική – ίσια δόντια για ενήλικες

Από: Δρ. Αλέξανδρος Παπασωτηρίου 6 Ιου 2014
...

Αισθητική Οδοντιατρική και Ουλοπλαστική

Από: Δρ. Αλέξανδρος Παπασωτηρίου 3 Ιου 2014
...

Αισθητική Οδοντιατρική – Οι ανάγκες της κάθε ηλικίας

Από: Δρ. Αλέξανδρος Παπασωτηρίου 18 Μαί 2014
...

Ουλοπλαστική και αρμονικό χαμόγελο

Από: Δρ. Αλέξανδρος Παπασωτηρίου 18 Μαί 2014
...

Αναγέννηση ιστών και αισθητική οδοντιατρική

Από: Δρ. Αλέξανδρος Παπασωτηρίου 18 Μαί 2014
...

Ένα όμορφο χαμόγελο σε κάθε ηλικία

Από: Δρ. Αλέξανδρος Παπασωτηρίου 18 Μαί 2014
...

Αισθητική Οδοντιατρική για Άνδρες

Από: Δρ. Αλέξανδρος Παπασωτηρίου 18 Μαί 2014
...

Γάμος και αισθητική οδοντιατρική

Από: Δρ. Αλέξανδρος Παπασωτηρίου 18 Μαί 2014
...

Αισθητική Οδοντιατρική – η σημασία ενός όμορφου χαμόγελου

Από: Δρ. Αλέξανδρος Παπασωτηρίου 23 Ιού 2012
...

Θήκες πορσελάνης και αισθητική οδοντιατρική

Από: Δρ. Αλέξανδρος Παπασωτηρίου 23 Ιού 2012
...