Κ’ Ετήσια Οδοντοστοματολογική Σύνοδος

Κ’ Ετήσια Οδοντοστοματολογική Σύνοδος

Από: Δρ. Αλέξανδρος Παπασωτηρίου 29 Οκτ 2010
Στοματολογική Εταιρεία της Ελλάδος Πρέβεζα, 5-8 Σεπτεμβρίου 1985...

ΙΖ’ Οδοντοστοματολογική Σύνοδος

Από: Δρ. Αλέξανδρος Παπασωτηρίου 27 Οκτ 2010
Στοματολογική Εταιρεία της Ελλάδοες Καλαμάτα 3-6 Σεπτεμβρίου 1982...

Δ’ Πανελλήνιο Οδοντοστοματολογικό Συνέδριο

Από: Δρ. Αλέξανδρος Παπασωτηρίου 23 Οκτ 2010
Στοματολογική Εταιρεία της Ελλάδος Αθήνα 23-26 Οκτοβρίου 1981...

IE’ Ετήσια Στοματολογική Σύνοδος

Από: Δρ. Αλέξανδρος Παπασωτηρίου 22 Οκτ 2010
Στοματολογική Εταιρεία της Ελλάδος Ζάκυνθος 13-17 Σεπτεμβρίου 1980...