Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Χρήση των cookies

Γενικά

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση που επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας κάποια άλλη στιγμή, το πρόγραμμα περιήγησής σας αποστέλλει το περιεχόμενο των cookies και έτσι, επιτρέπει την επαναταυτοποίηση της τερματικής συσκευής. Η ανάγνωση των cookies μας επιτρέπει να παρακολουθούμε τις προτιμήσεις των επισκεπτών και να προσαρμόζουμε ιδανικά το σχεδιασμό των ιστοσελίδων μας.

Απενεργοποίηση και διαγραφή των cookies

Όταν επισκέπτεστε ην ιστοσελίδα μας, θα ερωτηθείτε με ένα αναδυόμενο παράθυρο εάν αποδέχεστε τα cookies που έχουν διαμορφωθεί στη σελίδα μας ή αν θέλετε να τα απενεργοποιήσετε στις ρυθμίσεις.

Σε περίπτωση που αποφασίσετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ρυθμίζεται ένα cookie αποκλεισμού στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Το cookie αυτό εξυπηρετεί αποκλειστικά τον σκοπό εκτέλεσης της αντίρρησής σας. Η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ορισμένες λειτουργίες να μην είναι πλέον διαθέσιμες. Σημειώστε ότι ένα cookie αποκλεισμού, για τεχνικούς λόγους, μπορεί να ρυθμιστεί μόνο για το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε για τη ρύθμισή του. Σε περίπτωση που διαγράψετε cookies ή χρησιμοποιήσετε διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης ή διαφορετική τερματική συσκευή, πρέπει και πάλι να προχωρήσετε σε αποκλεισμό.

Η ρύθμιση προτιμήσεων δεν ισχύει για cookies που ρυθμίζονται στη διάρκεια επισκέψεών σας σε διαδικτυακές σελίδες τρίτων από άλλους παρόχους.

Το πρόγραμμα περιήγησής σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα cookies ανά πάσα στιγμή. Για να το κάνετε αυτό, συμβουλευτείτε τις λειτουργίες βοήθειας του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, αυτό ίσως οδηγήσει στη μη διαθεσιμότητα μεμονωμένων λειτουργιών.

Επειδή δεν λειτουργούμε εμείς τον ιστότοπο αυτό, δεν είμαστε υπεύθυνοι και δεν μπορούμε να επηρεάσουμε το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα.

Επισκόπηση των Cookies που χρησιμοποιούμε

Απολύτως απαραίτητα cookies

Ορισμένα cookies είναι απαραίτητα ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε με ασφάλεια τις Διαδικτυακές υπηρεσίες. Η κατηγορία αυτή, παραδείγματος χάριν, περιλαμβάνει:

– Cookies που ταυτοποιούν ή επαληθεύουν την ταυτότητα των χρηστών μας

– Cookies που αποθηκεύουν προσωρινά ορισμένες καταχωρήσεις των χρηστών (π.χ. περιεχόμενο διαδικτυακής φόρμας)

– Cookies που αποθηκεύουν ορισμένες προτιμήσεις των χρηστών (π.χ. ρυθμίσεις αναζήτησης ή γλώσσας)

– Cookies που αποθηκεύουν δεδομένα για να διασφαλιστεί η ανεμπόδιστη αναπαραγωγή περιεχομένου βίντεο ή ήχου.

Αναλυτικά cookies

Χρησιμοποιούμε αναλυτικά cookies για να καταγράφουμε την συμπεριφορά χρήσης των χρηστών μας και για στατιστική τους αξιολόγηση.

Cookies τρίτων

Ορισμένες ιστοσελίδες μας συμπεριλαμβανομένης της παρούσας ενδέχεται να ενσωματώνουν περιεχόμενα και υπηρεσίες από άλλους παρόχους (π.χ. YouTube, Facebook), οι οποίοι με τη σειρά τους μπορεί να χρησιμοποιούν cookies και ενεργά στοιχεία. Το Οδοντιατρείο Παπασωτηρίου δεν έχει καμία ευθύνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από αυτούς τους παρόχους.

Λάβετε παρακαλώ υπόψη, ότι η επιλογή που προβλέπεται από το Οδοντιατρείο Παπασωτηρίου, για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων των χρησιμοποιούμενων cookies, δεν έχει καμία επίπτωση στα cookies και στα ενεργά στοιχεία από άλλους παρόχους.

Ανατρέξτε παρακαλώ στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων παρόχων για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Χρήση των πρόσθετων κοινωνικής δικτύωσης (social plugins), ως μέρος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Χρήση εξωτερικών συνδέσμων (links)

Οι ιστοσελίδες του Οδοντιατρείο Παπασωτηρίου μπορεί να περιλαμβάνουν συνδέσμους (links) προς ιστοσελίδες τρίτων, που λειτουργούν από παρόχους, οι οποίοι δε συνδέονται με εμάς. Όταν κάνετε κλικ στο σύνδεσμο (link), δεν έχουμε πλέον καμία ευθύνη σχετικά με τη συλλογή, την αποθήκευση ή την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο (όπως η διεύθυνση IP ή το URL της σελίδας που εμπεριέχει το σύνδεσμο), επειδή η συμπεριφορά τρίτων, όπως είναι φυσικό, είναι εκτός του ελέγχου μας. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τρίτους.

Χρήση των προσωπικών δεδομένων και καθορισμός σκοπού

Το Οδοντιατρείο Παπασωτηρίου ή οποιοσδήποτε πάροχος υπηρεσιών συμβεβλημένος με εμάς χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την τεχνική διαχείριση των ιστοσελίδων, για ερωτήματα που υποβάλλετε στο Οδοντιατρείο Παπασωτηρίου, μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για αυτό το σκοπό. Οι συνεργάτες μας και οι συμβεβλημένοι με την εταιρεία μας πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται να τηρούν την εμπιστευτικότητα και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων   προσωπικού  χαρακτήρα (ν. 2472/1997 όπως ισχύει, Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679 σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων). Τα προσωπικά δεδομένα σας δε θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους εκτός του Οδοντιατρείου Παπασωτηρίου χωρίς την ρητή συγκατάθεσή σας.

Επιπλέον, είναι εγγυημένη η λήψη όλων των απαιτούμενων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή ή τυχαία απώλεια ή κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία.

Οι διαδικασίες ασφαλείας βελτιώνονται συνεχώς καθώς νέες τεχνολογίες είναι διαθέσιμες.

Ασφάλεια

Το Οδοντιατρείο Παπασωτηρίου λαμβάνει προληπτικά μέτρα ασφαλείας, για την εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων που έχουμε υπό τον έλεγχό μας από επέμβαση, απώλεια, καταστροφή, πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή από μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με την κατάσταση των τεχνολογικών εξελίξεων.

Άμεση προώθηση (Μάρκετινγκ)

Όταν μας δίδετε προσωπικά σας δεδομένα, εμείς τα χρησιμοποιούμε, για να σας πληροφορήσουμε για τις υπηρεσίες μας και να ζητήσουμε την άποψή σας σχετικά με αυτά, εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή σας συγκατάθεση για τη χρήση τους για διαφημιστικούς σκοπούς. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για μια τέτοια χρήση, αλλά δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον διαφημιστικά μηνύματα από το Οδοντιατρείο Παπασωτηρίου, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με την αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@my-smile.gr. Λάβετε υπόψη ότι, για οργανωτικούς λόγους, μπορεί να υπάρξει σύμπτωση της άρνησής σας και της χρήσης των δεδομένων σας στο πλαίσιο μιας καμπάνιας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Τα δεδομένα σας διαγράφονται εκτός εάν απαιτείται η διατήρησή τους για ζητήματα τιμολόγησης και λογιστικούς λόγους.

Δικαιώματα χρήστη

Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση από εμάς σχετικά με το εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και, σε αυτήν την περίπτωση, να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.

Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή ή διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση από μέρους μας. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να μας γνωστοποιήσετε συμπληρωματικά προσωπικά δεδομένα, μέσω παροχής συμπληρωματικής δήλωσης. Η διαγραφή δεν ισχύει για δεδομένα που είναι απαραίτητα για τιμολογιακούς ή λογιστικούς σκοπούς ή που υπόκεινται σε περίοδο διατήρησης που προβλέπεται από το νόμο. Αν δεν απαιτείται πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα, η επεξεργασία τους είναι περιορισμένη.

Περιορισμός επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε – εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις – τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Άρνηση επεξεργασίας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την επεξεργασία δεδομένων από εμάς ανά πάσα στιγμή. Δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός αν αποδείξουμε ότι συμμορφωνόμαστε με τις προβλεπόμενες στον νόμο απαιτήσεις όσον αφορά την παροχή αποδεδειγμένων λόγων για την περαιτέρω επεξεργασία που υπερβαίνουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας ή για την θεμελίωση, άσκηση ή διασφάλιση νομικών αξιώσεων.

Άρνηση άμεσης προώθησης (μάρκετινγκ)

Όπως αναφέρεται στο πεδίο «Άμεση προώθηση (Μάρκετινγκ)», μπορείτε να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσης προώθησης (μάρκετινγκ) ανά πάσα στιγμή. Λάβετε υπόψη ότι, για οργανωτικούς λόγους, μπορεί να υπάρξει σύμπτωση της άρνησής σας και της χρήσης των δεδομένων σας στο πλαίσιο μιας καμπάνιας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Άρνηση επεξεργασίας δεδομένων στο πλαίσιο της νομικής βάσης του «δικαιολογημένου συμφέροντος»

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή, στο βαθμό που αυτή βασίζεται στο δικαιολογημένο συμφέρον του Οδοντιατρείου Παπασωτηρίου.  Στη συνέχεια, θα διακόψουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας.

Ανάκληση συγκατάθεσης

Σε περίπτωση που έχετε χορηγήσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή με άμεση ισχύ. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων πριν από την ανάκλησή σας παραμένει αμετάβλητη. Τα δεδομένα που απαιτούνται για τιμολόγηση και λογιστικούς σκοπούς διατηρούνται, για όσο διάστημα απαιτείται.

Φορητότητα δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή, εάν είναι τεχνικά εφικτό, να απαιτήσετε να διαβιβάσουμε αυτά τα δεδομένα σε τρίτους.

Δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή

Έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. Μπορείτε να προσφύγετε στην εποπτική αρχή που είναι αρμόδια για τον τόπο κατοικίας σας ή το κράτος σας ή στην εποπτική αρχή που είναι αρμόδια για μας.

Αυτή είναι:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφεία: Κηφισίας 1-3,

Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο:+30 210 6475600

Fax:+30 210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:contact@dpa.gr

Αλλαγές στην Γνωστοποίηση προστασίας δεδομένων

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αλλάξουμε τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων αν αυτό απαιτηθεί λόγω τεχνικών εξελίξεων. Στις περιπτώσεις αυτές, θα τροποποιήσουμε αντιστοίχως τη γνωστοποίηση προστασίας δεδομένων. Συνεπώς μελετάτε την τρέχουσα έκδοση της γνωστοποίησης προστασίας δεδομένων, καθώς αυτή υπόκειται σε αλλαγές.

Επικοινωνία

Για να αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες ή για να υποβάλλετε προτάσεις, αντιρρήσεις ή παράπονα για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Οδοντιατρείο Παπασωτηρίου στο τηλέφωνο 2107227045 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@my-smile.gr

 

Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Εκφράζουμε την ικανοποίησή της που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας και χαιρετίζουμε το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες μας.

To Οδοντιατρείο Παπασωτηρίου σέβεται την ιδιωτικότητά σας

Η προστασία της ιδιωτικότητάς σας κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ένα σημαντικό ζήτημα, στο οποίο δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας γίνεται εμπιστευτικά και αποκλειστικά σύμφωνα με τις εφαρμοστέες νομικές διατάξεις.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών είναι μέρος τoυ Οδοντιατρείου Παπασωτηρίου.

Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: διευθύνσεις IP, ιστοσελίδα από την οποία μας επισκέπτεστε (referrer), προβαλλόμενες σελίδες, κλικαρισμένοι ξεχωριστοί σύνδεσμοι (links), αναζήτηση λέξεων ή αναζήτηση φράσεων (site search), διάρκεια επίσκεψης, χρησιμοποιούμενος πλοηγός (browser), κ.α.

Αρχές

Τα προσωπικά δεδομένα αποτελούνται από όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, ονόματα, διευθύνσεις, τηλεφωνικούς αριθμούς, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμβατικά γενικά δεδομένα, δεδομένα λογιστικής συμβάσεων και πληρωμών, τα οποία αποτελούν έκφραση της ταυτότητας ενός ατόμου.

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων IP) μόνο όταν υπάρχει είτε νομική βάση για να το κάνουμε, είτε έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία ή χρήση των προσωπικών δεδομένων αναφορικά με το ζήτημα αυτό, π.χ. μέσω εγγραφής.

Τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τους παρόχους υπηρεσιών που έχουν οριστεί από το Οδοντιατρείο Παπασωτηρίου μόνο στην περίπτωση που  έχετε χορηγήσει την ρητή συγκατάθεσή σας προς τούτο για συγκεκριμένο κάθε φορά σκοπό.

Οι γνώσεις που αποκτούμε μας επιτρέπουν την περαιτέρω βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων μας και την προσαρμογή τους ακόμα καλύτερα στις ανάγκες των επισκεπτών μας.

Σκοποί επεξεργασίας και νομικές βάσεις

Εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών στους οποίους αναθέτουμε έργα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους παρακάτω σκοπούς επεξεργασίας:

Προβολή υπηρεσιών του Οδοντιατρείου Παπασωτηρίου και ενημέρωση των δραστηριοτήτων μας.

Νομική βάση: Αιτιολογημένο ενδιαφέρον εκ μέρους μας για παροχή πληροφοριών στον χρήστη σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

Αρχεία καταγραφής

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο, το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταδίδει ορισμένες πληροφορίες που αποθηκεύουμε στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής.

Αποθηκεύουμε αρχεία καταγραφής για σύντομο χρόνο αποκλειστικά με σκοπό τον προσδιορισμό διαταραχών και για λόγους ασφάλειας (π.χ. για να αποσαφηνίσουμε προσπάθειες επίθεσης) και στη συνέχεια τα διαγράφουμε. Αρχεία καταγραφής που χρειάζεται να διατηρηθούν για λόγους αποδεικτικής τεκμηρίωσης εξαιρούνται της διαγραφής μέχρι να επιλυθεί εντελώς το σχετικό συμβάν και ενδέχεται, κατά περίπτωση, να μεταβιβαστούν σε ερευνητικές αρχές.

Τα αρχεία καταγραφής χρησιμοποιούνται και για σκοπούς ανάλυσης (χωρίς διεύθυνση IP ή χωρίς ολοκληρωμένη διεύθυνση IP).

Στα αρχεία καταγραφής, αποθηκεύονται συγκεκριμένα οι παρακάτω πληροφορίες:

–Διεύθυνση IP (διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου) της τερματικής συσκευής που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στις Διαδικτυακές προσφορές

–Διαδικτυακή διεύθυνση του ιστότοπου από τον οποίο γίνεται πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας (η αποκαλούμενη URL προέλευσης ή παραπέμπουσα URL)

–Όνομα του παρόχου υπηρεσιών που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας

– Όνομα των αρχείων ή των πληροφοριών στις οποίες πραγματοποιείται πρόσβαση

–Ημερομηνία και ώρα αλλά και διάρκεια ανάκτησης

–Ποσότητα μεταφερόμενων δεδομένων

–Λειτουργικό σύστημα και πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων (π.χ. Flash Player)

–Κωδικός κατάστασης http (π.χ. “Request successful” (Επιτυχές αίτημα) ή “File requested not found” (Δεν βρέθηκε το αρχείο που ζητήθηκε).

Επικοινωνία

Για να αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες ή για να υποβάλλετε προτάσεις, αντιρρήσεις ή παράπονα για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Οδοντιατρείο Παπασωτηρίου  στο τηλέφωνο 210 7227045 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@my-smile.gr