Εμφυτεύματα δοντιών και μασητική ικανότητα

Τα εμφυτεύματα δοντιών είναι μια σύγχρονη και λειτουργική μέθοδος για την αποκατάσταση της απώλειας των δοντιών. Είναι γεγονός ότι όταν χάσουμε τα δόντια μας, εκτός από τις αλλαγές στην εμφάνιση του στόματος και του προσώπου, επηρεάζεται σημαντικά και η μασητική μας ικανότητα.
Όταν χάσουμε μερικά δόντια και υπάρχει μια σταθερή γέφυρα, οι μασητικές δυνάμεις είναι κατά 20% μικρότερες σε σχέση με τα φυσικά μας δόντια. Όταν χάσουμε ακόμα περισσότερα δόντια και υπάρχει μια μερική κινητή οδοντοστοιχία, οι μασητικές δυνάμεις είναι μειωμένες κατά 65%, ενώ στην περίπτωση μιας ολικής οδοντοστοιχίας η δύναμη που μπορούμε να ασκήσουμε είναι κατά 89% μικρότερη σε σχέση με τα φυσικά μας δόντια!
Δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι η απώλεια των δοντιών συνεπάγεται και κάποιο βαθμό αναπηρίας, ενώ ακόμα και η καλύτερη οδοντοστοιχία δεν μπορεί να υποκαταστήσει ικανοποιητικά την μασητική ικανότητα.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορούν τα εμφυτεύματα να βοηθήσουν στην βελτίωση της μάσησης:
Ένας τρόπος είναι να διατηρήσουμε την οδοντοστοιχία και να τοποθετήσουμε στην κάτω γνάθο δύο εμφυτεύματα. Με κάποια ειδικά προσθετικά τμήματα η οδοντοστοιχία κουμπώνει πάνω στα εμφυτεύματα και έτσι αποκτά καλύτερη συγκράτηση.
Έρευνες έδειξαν ότι ενώ στην ουσία διατηρούμε την οδοντοστοιχία, ακόμα και δύο εμφυτεύματα συμβάλλουν σημαντικά στην καλύτερη μασητική ικανότητα. Σε όλες τις έρευνες διαπιστώθηκε σημαντική βελτίωση της ικανότητας μάσησης, ενώ μετρήσεις των μασητικών δυνάμεων έδειξαν αύξηση πάνω από 60%-75% με μόνο δύο εμφυτεύματα δοντιών.
Μπορεί με μια επένθετη οδοντοστοιχία με οδοντικά εμφυτεύματα να μην φτάσει κανείς τη μασητική ικανότητα των φυσικών δοντιών, όμως ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι μπορεί κανείς να μασήσει σκληρές τροφές εξίσου ικανοποιητικά.
Με τα εμφυτεύματα δοντιών μπορούμε να βελτιώσουμε σημαντικά τη μασητική ικανότητα, όχι απλά σταθεροποιώντας μια οδοντοστοιχία, αλλά αντικαθιστώντας την με σταθερά δόντια. Σε αυτή την περίπτωση τοποθετούμε στη γνάθο 6-8 εμφυτεύματα δοντιών και πάνω σ’ αυτά κατασκευάζουμε σταθερά, ακίνητα δόντια.
Σε όλες τις έρευνες οι ασθενείς είναι απόλυτα ικανοποιημένοι και απελευθερωμένοι από τις οδοντοστοιχίες και την αίσθηση του ξένου σώματος. Οι μετρήσεις των μασητικών δυνάμεων έδειξαν ότι με τα εμφυτεύματα δοντιών και μια σταθερή αποκατάσταση, η μασητική ικανότητα είναι παραπλήσια με τα φυσικά μας δόντια. Ορισμένες μελέτες μάλιστα έδειξαν ότι άτομα με εμφυτεύματα δοντιών νοιώθουν τέτοια σιγουριά, που μπορούν και ασκούν μασητικές πιέσεις μεγαλύτερες και από τα φυσικά δόντια!
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει μια έρευνα που έδειξε ότι η μασητική ικανότητα μετά από 3 χρόνια ήταν καλύτερη, απ’ ότι στην αρχή. Φαίνεται λοιπόν ότι με μια σταθερή αποκατάσταση με εμφυτεύματα δοντιών, υπάρχει μια συνεχής προσαρμογή και η μασητική ικανότητα γίνεται με τον καιρό ολοένα και καλύτερη.
Τα εμφυτεύματα δοντιών είναι αναμφισβήτητα μια πρωτοποριακή μέθοδος, την οποία χιλιάδες άνθρωποι εμπιστεύονται καθημερινά σε όλο τον κόσμο για να αποκτήσουν και πάλι νεανική εμφάνιση, ικανοποιητική μάσηση και μια καλή ποιότητα ζωής.