Ιδανικό χαμόγελο και υγεία Nr.2

Η Αισθητική οδοντιατρική μπορεί να μας χαρίσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα εντυπωσιακά αποτελέσματα!

Αν παρατηρήσουμε το συγκεκριμένο χαμόγελο θα δούμε ότι ενώ τα δόντια έχουν από φυσικού τους ένα όμορφο και φωτεινό χρώμα ( με κάποιες εναποθέσεις χρωστικών ουσιών στα κάτω δόντια ), παρουσιάζουν μια ανωμαλία  στην θέση και την διάταξή τους τόσο στην άνω όσο και στην κάτω γνάθο.

 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η νοητή γραμμή που συνδέει το άκρο των δοντιών να παρουσιάζει μια ασυμμετρία και ανομοιομορφία, ειδικά στην μία πλευρά.

Το ευχάριστο είναι ότι η θέση των δοντιών είναι τέτοια, ώστε να μην χρειάζεται αισθητική ορθοδοντική, αλλά μπορούσαμε κάλλιστα να κάνουμε τις διορθώσεις με επικαλύψεις σύνθετης ρητίνης.

Στην άνω γνάθο έγινε προσθήκη υλικού με τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργήσουμε μια συμμετρική και αρμονική εικόνα.

Στην κάτω γνάθο οι συνθήκες ήταν λίγο πιο δύσκολες, καθώς τα κάτω κεντρικά δόντια είχαν και μια μικρή στροφή. Εδώ συνδυάσαμε τις επικαλύψεις σύνθετης ρητίνης με αισθητικό εκλεκτικό τροχισμό ώστε να αποδώσουμε πιο αισθητικά και φυσιολογικά σχήματα.

Χάρη στην σύγχρονη αισθητική οδοντιατρική μπορούμε πολύ σύντομα να εξαλείψουμε τις ατέλειες και να δημιουργήσουμε ένα όμορφο και αρμονικό χαμόγελο!