Εμφυτεύματα Δοντιών και Αισθητικές Αποκατάστασης

Τα οστεο-ενσωματούμενα εμφυτεύματα δοντιών αποτελούν αναμφισβήτητα ένα σημαντικό συμπλήρωμα της σύγχρονης οδοντιατρικής και μας δίνουν δυνατότητες, που μέχρι πρίν μερικές δεκαετίες ούτε που θα τις φανταζόμασταν.

Τα πρώτα χρόνια της κλινικής εφαρμογής των εμφυτευμάτων δοντιών, μοναδικός μας στόχος ήταν η επίτευξη της οστεοενσωμάτωσης και η αποκατάσταση της λειτουργίας του στοματογναθικού συστήματος.

Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν σε περιπτώσεις ολικής νωδότητας της κάτω γνάθου με τις κλασικές υβριδικές αποκαταστάσεις.

Γρήγορα όμως επεκτάθηκε το φάσμα εφαρμογής τους και στην άνω γνάθο, και στις οπίσθιες περιοχές, ενώ έγινε εφικτή η αποκατάσταση σε περιπτώσεις μερικής νωδότητας, αλλά και σε περιπτώσεις απώλειας μεμονωμένων δοντιών.

Στόχος της σύγχρονης εμφυτευματολογίας είναι, να ικανοποιήσουμε όχι μόνο τις λειτουργικές αλλά και τις αισθητικές απαιτήσεις των ασθενών μας.

Τον τελευταίο καιρό έχουν γίνει σημαντικά άλματα προόδου στον τομέα της εμφυτευματολογίας: υπάρχουν πλέον διάφορες πλαστικές χειρουργικές τεχνικές, έχουμε στην διάθεσή μας ένα μεγάλο αριθμό από χειρουργικά και προσθετικά τμήματα και σε συνδυασμό με τις νεότερες οδοντοτεχνικές μεθόδους είμαστε πια σε θέση κα κατασκευάζουμε δόντια στηριζόμενα σε εμφυτεύματα, τα οποία έχουν την μορφή και ανατομία των φυσικών δοντιών.

Για να φτάσουμε στο ποθητό αποτέλεσμα σημαντικό είναι να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα χειρουργικά και προσθετικά τμήματα και να γίνει ο σωστός συνδυασμός χειρουργικών και κατασκευαστικών τεχνικών για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Στόχος αυτής της ανακοίνωσης είναι να γίνει μια παρουσίαση των σύγχρονων χειρουργικών και κατασκευαστικών δυνατοτήτων της εμφυτευματολογίας, να αναλύσουμε τους λόγους που μπορεί να οδηγηθούμε σε μια αισθητική αποτυχία, ενώ με την βοήθεια κλινικών περιστατικών θα δούμε πώς με τον συνδυασμό διαφόρων χειρουργικών και εργαστηριακών τεχνικών, μπορούμε να αποκαταστήσουμε εμφυτεύματα αποδίδοντας πλήρη φυσικότητα και αισθητική.