Αισθητικές Αποκατάστασης με Εμφυτεύματα Δοντιών

Τα εμφυτεύματα δοντιών αποτελούν πλέον ένα σημαντικό συμπλήρωμα της σύγχρονης οδοντιατρικής και μας δίνουν δυνατότητες, που μέχρι πρίν μερικές δεκαετίες ούτε που θα τις φανταζόμασταν. Τα πρώτα χρόνια της κλινικής εφαρμογής των εμφυτευμάτων δοντιών, μοναδικός μας στόχος ήταν η επίτευξη της οστεοενσωμάτωσης και η αποκατάσταση της λειτουργίας του στοματογναθικού συστήματος. Όσο όμως εξελίσσονται οι τεχνικές και τα μέσα που έχουμε στην διάθεσή μας, όλο και περισσότερο είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε τις λειτουργικές και αισθητικές απαιτήσεις των ασθενών μας. Σήμερα δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην αισθητική. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και όταν ένα εμφύτευμα έχει οστεο-ενσωματωθεί με επιτυχία, μπορεί να θεωρηθεί σαν αποτυχία όταν το αισθητικό αποτέλεσμα δεν είναι αποδεκτό. Στόχος αυτής της παρουσίασης είναι να αναλύσουμε τους λόγους που μπορεί να οδηγήσουν σε μια αισθητική αποτυχία, ενώ με την βοήθεια κλινικών περιστατικών θα δείξουμε πως με τον συνδυασμό διαφόρων ειδικοτήτων και τεχνικών, μπορούμε να αποκαταστήσουμε τα εμφυτεύματα δοντιών, αποδίδοντας φυσικότητα και αισθητική.